reconnue във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за reconnue в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: reconnaître

1. reconnaître:

2. reconnaître (admettre):

1. reconnaître:

2. reconnaître (admettre):

Преводи за reconnue в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

reconnue в PONS речника

Преводи за reconnue в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: reconnaître

Индивидуални преводни двойки

Преводи за reconnue в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

reconnue Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文