reconnu във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за reconnu в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.reconnu (reconnue) [ʀ(ə)kɔny] VERB pp

reconnu → reconnaître

II.reconnu (reconnue) [ʀ(ə)kɔny] ADJ

reconnu fait, diplôme, médecin:

Вижте също: reconnaître

1. reconnaître:

2. reconnaître (admettre):

3. reconnaître:

1. reconnaître:

2. reconnaître (admettre):

3. reconnaître:

Преводи за reconnu в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

reconnu в PONS речника

Преводи за reconnu в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

reconnu part passé de reconnaître

Вижте също: reconnaître

Преводи за reconnu в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

reconnu Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文