reçu във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за reçu в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

reçu → recevoir

III.reçu (reçue) [ʀ(ə)sy] NOUN m (f)

Вижте също: recevoir

1. recevoir (être le destinataire de):

2. recevoir:

1. recevoir (être le destinataire de):

2. recevoir:

non-recevoir [nɔ̃ʀəsəvwaʀ] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за reçu в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

reçu в PONS речника

Преводи за reçu в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: recevoir

Преводи за reçu в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

reçu Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文