ravi във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за ravi в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

ravi → ravir

Вижте също: ravir

Преводи за ravi в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
ravish liter

ravi в PONS речника

Преводи за ravi в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за ravi в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

ravi Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文