ratée във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за ratée в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

raté → rater

III.raté (ratée) [ʀate] NOUN m (f) (personne)

Вижте също: rater

Преводи за ratée в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
raté/-e inf
rater inf
rater inf
raté inf

ratée в PONS речника

Преводи за ratée в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ratée в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

ratée Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文