ras във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за ras в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

ras-le-bol <pl ras-le-bol> [ʀɑlbɔl] NOUN m inf

ras-de-cou [ʀɑdku], ras-du-cou [ʀɑdyku] NOUN m <pl ras-de-cou>

Преводи за ras в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

ras в PONS речника

Преводи за ras в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

ras-le-bol [ʀɑl(ə)bɔl] NOUN m inv inf

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ras в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

ras Примери от PONS речника (редакционно проверени)

smooth-/long-haired
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文