rappeler във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за rappeler в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. rappeler (remettre en mémoire):

rappeler à qn que

5. rappeler (appeler à revenir):

Преводи за rappeler в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
rappeler à qn que

rappeler в PONS речника

Преводи за rappeler в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за rappeler в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

rappeler Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文