rangs във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за rangs в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. rang MILIT:

sortir du rang MILIT fig

5. rang (dans une hiérarchie):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за rangs в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to close ranks (against) lit, fig
rangs mpl
to be in the ranks MILIT
class rank UNIV
rang m (of de)

rangs в PONS речника

Преводи за rangs в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за rangs в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to close ranks a. fig

rangs Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文