ramener във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за ramener в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. ramener (faire revenir):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ramener в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

ramener в PONS речника

Преводи за ramener в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ramener в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

ramener Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文