radio във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за radio в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.radio [ʀadjo] Radio NOUN m (opérateur)

Вижте също: Radio

radio-crochet <pl radio-crochets> [ʀadjokʀɔʃɛ] NOUN m

radio-réveil <pl radios-réveils> [ʀadjoʀevɛj] NOUN m

radio-isotope <pl radio-isotopes>, radioisotope <pl radioisotopes> [ʀadjoizotɔp] NOUN m

radio-taxi <pl radio-taxis>, radiotaxi <pl radiotaxis> [ʀadjotaksi] NOUN m

Преводи за radio в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

radio в PONS речника

Преводи за radio в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

voiture-radio <voitures-radio> [vwatyʀʀadjo] NOUN f

radio-taxi <radio-taxis> [ʀadjotaksi] NOUN m

radio-réveil <radios-réveils> [ʀadjoʀevɛj] NOUN m

Преводи за radio в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

radio Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文