racine във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за racine в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

mot-racine <pl mots-racines> [moʀasin] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за racine в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

racine в PONS речника

Преводи за racine в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за racine в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to take root a. fig

racine Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文