résistance във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за résistance в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: la Résistance

Преводи за résistance в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
POL, HIST the Resistance

résistance в PONS речника

Преводи за résistance в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за résistance в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
R

résistance Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文