réserve във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за réserve в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. réserve (restriction):

2. réserve (provision):

4. réserve (discrétion):

Phrases:

I.réservé (réservée) [ʀezɛʀve] VERB pp

réservé → réserver

II.réservé (réservée) [ʀezɛʀve] ADJ

2. réservé (attribué):

Вижте също: réserver

4. réserver (destiner):

réserver refl:

4. réserver (destiner):

réserver refl:

Преводи за réserve в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

réserve в PONS речника

Преводи за réserve в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. réserve (lieu protégé):

Преводи за réserve в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

réserve Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文