répartition във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за répartition в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

répartition [ʀepaʀtisjɔ̃] NOUN f

Индивидуални преводни двойки
stingy never attr

Преводи за répartition в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
land use FARM

répartition в PONS речника

Преводи за répartition в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

répartition [ʀepaʀtisjɔ̃] NOUN f

Преводи за répartition в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

répartition Примери от PONS речника (редакционно проверени)

répartition Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

répartition Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文