région във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за région в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: Région

Индивидуални преводни двойки

Преводи за région в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

région в PONS речника

Преводи за région в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

région [ʀeʒjɔ̃] NOUN f a. ADMIN

Индивидуални преводни двойки
sucrier (-ière) région

Преводи за région в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

région Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文