régime: във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за régime: в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. régime (alimentation):

salt-/sugar-/fat-free diet

Преводи за régime: в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
regime form
regimen form

régime: в PONS речника

Преводи за régime: в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за régime: в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

régime: Примери от PONS речника (редакционно проверени)

régime: Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文