réformé във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за réformé в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.réformé (réformée) [ʀefɔʀme] ADJ

III.réformé (réformée) [ʀefɔʀme] NOUN m (f) REL

Contre-Réforme, Contreréforme [kɔ̃tʀəʀefɔʀm] NOUN f

Преводи за réformé в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

réformé в PONS речника

Преводи за réformé в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.réformé(e) [ʀefɔʀme] NOUN m(f)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за réformé в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

réformé Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文