réduit във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за réduit в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.réduit (réduite) [ʀedɥi, it] VERB pp

réduit → réduire

II.réduit (réduite) [ʀedɥi, it] ADJ

1. réduit (diminué):

Вижте също: réduire

1. réduire (diminuer):

1. réduire (diminuer):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за réduit в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

réduit в PONS речника

Преводи за réduit в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за réduit в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

réduit Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文