règles във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за règles в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. règle (consigne):

la règle du jeu lit, fig

1. régler (payer):

I.réglé (réglée) [ʀeɡle] VERB pp

réglé → régler

Вижте също: régler

1. régler (payer):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за règles в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

règles в PONS речника

Преводи за règles в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. règle (loi):

Преводи за règles в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

règles Примери от PONS речника (редакционно проверени)

règles Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文