quotidienne във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за quotidienne в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.quotid|ien (quotidienne) [kɔtidjɛ̃, ɛn] ADJ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за quotidienne в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
quotidien/-ienne
quotidien/-ienne

quotidienne в PONS речника

Преводи за quotidienne в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.quotidien(ne) [kɔtidjɛ̃, jɛn] ADJ

II.quotidien(ne) [kɔtidjɛ̃, jɛn] NOUN m(f)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за quotidienne в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

quotidienne Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文