quotidien във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за quotidien в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.quotid|ien (quotidienne) [kɔtidjɛ̃, ɛn] ADJ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за quotidien в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

quotidien в PONS речника

Преводи за quotidien в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.quotidien(ne) [kɔtidjɛ̃, jɛn] ADJ

II.quotidien(ne) [kɔtidjɛ̃, jɛn] NOUN m(f)

Преводи за quotidien в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

quotidien Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文