quitter във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за quitter в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

3. quitter (abandonner) personne:

Вижте също: navire

Преводи за quitter в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to make a graceful exit lit, fig

quitter в PONS речника

Преводи за quitter в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за quitter в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

quitter Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文