quartiers във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за quartiers в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

quartier-maître, quartier-maitre <pl quartiers-maîtres, quartiers-maitres> [kaʀtjemɛtʀ] NOUN m

1. quartier:

Вижте също: Quartier Latin

Преводи за quartiers в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

quartiers в PONS речника

Преводи за quartiers в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за quartiers в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

quartiers Примери от PONS речника (редакционно проверени)

quartiers Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文