quartier във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за quartier в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. quartier:

Вижте също: Quartier Latin

quartier-maître, quartier-maitre <pl quartiers-maîtres, quartiers-maitres> [kaʀtjemɛtʀ] NOUN m

Преводи за quartier в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

quartier в PONS речника

Преводи за quartier в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за quartier в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

quartier Примери от PONS речника (редакционно проверени)

quartier Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文