quantités във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за quantités в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. quantité (grand nombre):

masses ou a lot of inf

Преводи за quantités в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
bushels of inf Am

quantités в PONS речника

Преводи за quantités в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за quantités в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

quantités Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文