qu'importe във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за qu'importe в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. importer (dans locutions):

Преводи за qu'importe в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
import COM, ECON
signify form

qu'importe в PONS речника

Преводи за qu'importe в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

n'importe → importer

Вижте също: importer2, importer1

Phrases:

Phrases:

Преводи за qu'importe в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

qu'importe Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文