publicité: във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за publicité: в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. publicité (annonce):

publicité PRESSE
publicité PRESSE
advert Brit
publicité PRESSE
publicité CINE, RADIO, TV
publicité CINE, RADIO, TV
publicité CINE, RADIO, TV
advert Brit
publicité CINE, RADIO, TV

Phrases:

contre-publicité, contrepublicité [kɔ̃tʀəpyblisite] NOUN f

Преводи за publicité: в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

publicité: в PONS речника

Преводи за publicité: в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за publicité: в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

publicité: Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文