protecteur във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за protecteur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.protec|teur (protectrice) [pʀɔtɛktœʀ, tʀis] ADJ

II.protec|teur (protectrice) [pʀɔtɛktœʀ, tʀis] NOUN m (f)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за protecteur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
faceguard SPORT
protecteur/-trice
protecteur/-trice
protecteur/-trice m/f
protecteur/-trice m/f

protecteur в PONS речника

Преводи за protecteur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за protecteur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

protecteur Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文