propres във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за propres в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. propre:

nous voilà propres! fig, iron

4. propre (ce qui est spécifique):

Вижте също: sou

1. sou (petite monnaie):

sou fig
penny Brit
sou fig
cent Am

Преводи за propres в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

propres в PONS речника

Преводи за propres в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

amour-propre <amours-propres> [amuʀpʀɔpʀ] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за propres в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

propres Примери от PONS речника (редакционно проверени)

propres Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文