propre във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за propre в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. propre:

nous voilà propres! fig, iron

4. propre (ce qui est spécifique):

Вижте също: sou

1. sou (petite monnaie):

sou fig
penny Brit
sou fig
cent Am

Преводи за propre в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

propre в PONS речника

Преводи за propre в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

amour-propre <amours-propres> [amuʀpʀɔpʀ] NOUN m

Преводи за propre в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

propre Примери от PONS речника (редакционно проверени)

propre Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文