proposition във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за proposition в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.proposition [pʀɔpozisjɔ̃] NOUN f

II.proposition [pʀɔpozisjɔ̃] NOUN fpl

contre-proposition <pl contre-propositions>, contreproposition <pl contrepropositions> [kɔ̃tʀəpʀɔpozisjɔ̃] NOUN f

Преводи за proposition в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

proposition в PONS речника

Преводи за proposition в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

proposition [pʀɔpozisjɔ̃] NOUN f

contre-proposition [kɔ̃tʀəpʀɔpozisjɔ̃] NOUN f

Индивидуални преводни двойки

Преводи за proposition в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

proposition Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文