propos във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за propos в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.propos <pl propos> [pʀɔpo] NOUN m

1. propos (sujet):

Вижте също: à-propos

à-propos <pl à-propos> [apʀɔpo] NOUN m

à-propos <pl à-propos> [apʀɔpo] NOUN m

avant-propos <pl avant-propos> [avɑ̃pʀɔpo] NOUN m

Преводи за propos в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

propos в PONS речника

Преводи за propos в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Phrases:

avant-propos <avant-propos> [avɑ̃pʀɔpo] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за propos в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

propos Примери от PONS речника (редакционно проверени)

propos Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文