promoteur във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за promoteur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за promoteur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

promoteur в PONS речника

Преводи за promoteur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за promoteur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

promoteur Примери от PONS речника (редакционно проверени)

promoteur(-trice) m (f) immobilier
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文