promener във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за promener в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. promener:

promener refl (pour se distraire):

Индивидуални преводни двойки
to bum around slang

Преводи за promener в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

promener в PONS речника

Преводи за promener в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за promener в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

promener Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文