projets във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за projets в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. projet (plan):

4. projet ARCHIT (plan d'exécution):

avant-projet <pl avant-projets> [avɑ̃pʀɔʒɛ] NOUN m

contre-projet <pl contre-projets>, contreprojet <pl contreprojets> [kɔ̃tʀəpʀɔʒɛ] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за projets в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

projets в PONS речника

Преводи за projets в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. projet:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за projets в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

projets Примери от PONS речника (редакционно проверени)

projets Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文