profonde във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за profonde в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.profond (profonde) [pʀɔfɔ̃, ɔ̃d] ADJ

II.profond (profonde) [pʀɔfɔ̃, ɔ̃d] ADV

Преводи за profonde в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

profonde в PONS речника

Преводи за profonde в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.profond(e) [pʀɔfɔ̃, ɔ̃d] ADJ

II.profond(e) [pʀɔfɔ̃, ɔ̃d] ADV

Преводи за profonde в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

profonde Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文