professionnels във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за professionnels в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.professionn|el (professionnelle) [pʀɔfesjɔnɛl] ADJ

1. professionnel (relatif au métier):

II.professionn|el (professionnelle) [pʀɔfesjɔnɛl] NOUN m (f)

semi-professionn|el (semi-professionnelle) <mpl semi-professionnels> [səmipʀɔfɛsjɔnɛl] ADJ NOUN m (f)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за professionnels в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

professionnels в PONS речника

Преводи за professionnels в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.professionnel(le) [pʀɔfesjɔnɛl] ADJ

II.professionnel(le) [pʀɔfesjɔnɛl] NOUN m(f)

I.socio-professionnel(le) <socio-professionnels> [sɔsjopʀɔfesjɔnɛl] ADJ

II.socio-professionnel(le) <socio-professionnels> [sɔsjopʀɔfesjɔnɛl] NOUN m(f) (responsable)

Преводи за professionnels в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

professionnels Примери от PONS речника (редакционно проверени)

professionnels Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文