productrice във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за productrice в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.produc|teur (productrice) [pʀɔdyktœʀ, tʀis] ADJ

II.produc|teur (productrice) [pʀɔdyktœʀ, tʀis] NOUN m (f)

Преводи за productrice в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
producteur/-trice m/f de fruits
producteur/-trice m/f de cinéma
producteur/-trice m/f de cinéma
producer CINE, RADIO, TV
producteur/-trice m/f
grand/-e producteur/-trice m/f de cinéma

productrice в PONS речника

Преводи за productrice в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.producteur (-trice) [pʀɔdyktœʀ, -tʀis] ADJ COM

II.producteur (-trice) [pʀɔdyktœʀ, -tʀis] NOUN m, f

Преводи за productrice в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

productrice Примери от PONS речника (редакционно проверени)

producteur(-trice) m (f) de café/de tabac
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文