proche във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за proche в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. proche (dans l'espace):

nearby attr

2. proche (dans le futur):

4. proche (voisin):

Преводи за proche в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

proche в PONS речника

Преводи за proche в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Proche-Orient [pʀɔʃɔʀjɑ̃] NOUN m

Преводи за proche в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
N.F.C. (near field communication) TEL Abk

proche Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文