prochain във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за prochain в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.prochain (prochaine) [pʀɔʃɛ̃, ɛn] ADJ

1. prochain (suivant):

à la prochaine inf!
Индивидуални преводни двойки

Преводи за prochain в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
neighbour liter

prochain в PONS речника

Преводи за prochain в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.prochain(e) [pʀɔʃɛ̃, ɛn] ADJ

II.prochain(e) [pʀɔʃɛ̃, ɛn] NOUN m(f) (personne ou chose suivante)

prochain [pʀɔʃɛ̃] NOUN m (être humain)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за prochain в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

prochain Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文