problème: във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за problème: в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
related (à to)

Преводи за problème: в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

problème: в PONS речника

Преводи за problème: в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

(y a) pas de problème! inf
Индивидуални преводни двойки

Преводи за problème: в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

problème: Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文