privée във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за privée в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

3. priver (faire manquer):

1. priver (s'abstenir):

privé → priver

Вижте също: priver

3. priver (faire manquer):

1. priver (s'abstenir):

Преводи за privée в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
patient/-e m/f privé(e)

privée в PONS речника

Преводи за privée в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.privé(e) [pʀive] ADJ (opp: public)

II.privé(e) [pʀive] NOUN m(f) inf (détective)

Преводи за privée в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

privée Примери от PONS речника (редакционно проверени)

privée Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за privée в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文