prisonnier във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за prisonnier в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.prisonn|ier (prisonnière) [pʀizɔnje, ɛʀ] ADJ

II.prisonn|ier (prisonnière) [pʀizɔnje, ɛʀ] NOUN m (f) lit, fig

III.prisonn|ier (prisonnière) [pʀizɔnje, ɛʀ]

Индивидуални преводни двойки

Преводи за prisonnier в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
prisonnier/-ière m/f de guerre
prisonnier/-ière m/f (politique)
prisonnier/-ière m/f privilégié/-e
prisonnier/-ière m/f

prisonnier в PONS речника

Преводи за prisonnier в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.prisonnier (-ière) [pʀizɔnje, -jɛʀ] ADJ (en détention)

II.prisonnier (-ière) [pʀizɔnje, -jɛʀ] NOUN m, f

Индивидуални преводни двойки

Преводи за prisonnier в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

prisonnier Примери от PONS речника (редакционно проверени)

prisonnier(-ère) m (f) de guerre
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文