prison във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за prison в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: aimable

Преводи за prison в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
visiteur/-euse m/f de prison
gardien/-ienne m/f de prison

prison в PONS речника

Преводи за prison в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за prison в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
geôlier (-ière)

prison Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文