principale във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за principale в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.princip|al (principale) <mpl principaux> [pʀɛ̃sipal, o] ADJ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за principale в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
trunk line TRANSP, TEL
leading lady THEAT, CINE
staple fig

principale в PONS речника

Преводи за principale в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

principale [pʀɛ̃sipal] NOUN f LING

I.principal(e) <-aux> [pʀɛ̃sipal, o] ADJ

II.principal(e) <-aux> [pʀɛ̃sipal, o] NOUN m(f) ECOLE

principal <-aux> [pʀɛ̃sipal, o] NOUN m (l'important)

Преводи за principale в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

principale Примери от PONS речника (редакционно проверени)

principale Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文