prie във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за prie в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. prier (demander à):

prie-Dieu <pl prie-Dieu> [pʀidjø] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за prie в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
prier (that pour que + subj)
pray prov
pray REL

prie в PONS речника

Преводи за prie в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за prie в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

prie Примери от PONS речника (редакционно проверени)

“may I ?” “please do!” form
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文