pression във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за pression в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. pression (force physique):

2. pression (contrainte):

bouton-pression <pl boutons-pression> [butɔ̃pʀɛsjɔ̃] NOUN m

Преводи за pression в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

pression в PONS речника

Преводи за pression в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

bouton-pression <boutons-pression> [butɔ̃pʀesjɔ̃] NOUN m

Преводи за pression в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

pression Примери от PONS речника (редакционно проверени)

pression Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за pression в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文