préventive във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за préventive в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.prévent|if (préventive) [pʀevɑ̃tif, iv] ADJ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за préventive в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

préventive в PONS речника

Преводи за préventive в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за préventive в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

préventive Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文