prétendus във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за prétendus в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.prétendu (prétendue) [pʀetɑ̃dy] ADJ

II.prétendu (prétendue) [pʀetɑ̃dy] NOUN m (f) dated

Индивидуални преводни двойки

Преводи за prétendus в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

prétendus в PONS речника

Преводи за prétendus в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за prétendus в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

prétendus Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文