présenté във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за présenté в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: présent

I.présent (présente) [pʀezɑ̃, ɑ̃t] ADJ

1. présent (sur les lieux):

2. présent (existant):

II.présent (présente) [pʀezɑ̃, ɑ̃t] NOUN m (f) (personne)

I.présent (présente) [pʀezɑ̃, ɑ̃t] ADJ

1. présent (sur les lieux):

2. présent (existant):

II.présent (présente) [pʀezɑ̃, ɑ̃t] NOUN m (f) (personne)

1. présenter:

4. présenter (soumettre):

5. présenter (exposer):

1. présenter:

3. présenter (se porter candidat):

4. présenter (survenir):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за présenté в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

présenté в PONS речника

Преводи за présenté в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.présent(e) [pʀezɑ̃, ɑ̃t] ADJ

II.présent(e) [pʀezɑ̃, ɑ̃t] NOUN m(f) (personne)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за présenté в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

présenté Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文